image5

Newsletters GreenPoint

 

Artykuł wstępny

Projekt GreenPoint dobiega końca. Opracowano już główne produkty tej inicjatywy (szkolenie internetowe oraz zestaw narzędzi), a obecnie partnerzy zajmują się możliwie szerokim rozpowszechnianiem rezultatów kursu pośród małych i średnich przedsiębiorstw branży metalowej i motoryzacyjnej. Szkolenie przetestowano na ponad 150 pracownikach i 75 firmach, a partnerzy ocenili pozytywnie jego rezultaty obserwowane w podmiotach uczestniczących.

 

GreenPoint to szkolenia w zakresie ochrony środowiska oparte na e-learningu, wykorzystujące rozwiązania interaktywne i przyjazne dla użytkownika, a mające na celu nauczanie umiejętności potrzebnych w ramach zakresu tematycznego inicjatywy. Dostęp do szkoleń GreenPoint można łatwo uzyskać za pomocą komputera tutaj! Projekt oferuje również zestaw zasobów służących wsparciu GP w zakresie zadań szkoleniowca w codziennej pracy i kontynuacji działań na rzecz wydajności małych i średnich przedsiębiorstw. Można go obecnie pobrać z naszej strony internetowej. Uczestnictwo w szkoleniach GreenPoint potwierdza wydanie indywidualnego certyfikatu oraz znaku „Firma GreenPoint" dla małego lub średniego przedsiębiorstwa wdrażającego praktyki związane z ochroną środowiska. Więcej informacji można uzyskać poprzez kontakt z nami!

 

Postępy i działania projektowe

Konferencja końcowa w Paryżu

 

Paryska konferencja kończąca projekt GreenPoint odbyła się w środę, 17 września, a zorganizowało ją GNFA. Wydarzenie to umożliwiło partnerom projektu podsumowanie jego rezultatów oraz podzielenie się swoim pozytywnym doświadczeniem z interesariuszami. Więcej na temat konferencji końcowej można przeczytać tutaj.

 

Szkolenie internetowe GreenPoint

 

GreenPoint to szkolenia w zakresie ochrony środowiska oparte na e-learningu, wykorzystujące rozwiązania interaktywne i przyjazne dla użytkownika, a mające na celu nauczanie umiejętności potrzebnych w ramach zakresu tematycznego inicjatywy. Dostęp do szkoleń GreenPoint można łatwo uzyskać za pomocą komputera tutaj!

 

Pobierz zestaw narzędzi projektu GreenPoint!

Zestaw narzędzi GreenPoint jest teraz dostępny do pobrania wraz ze wszelkimi materiałami szkoleniowymi tutaj.

 

Działania powiązane

 

Uznanie kompetencji w sektorze energii odnawialnej

Celem projektu RENEWED SKILLS jest znalezienie narzędzi uznania kompetencji nieformalnych i pozaformalnych pracowników nisko i średnio wykwalifikowanych w branży energii odnawialnej. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć tutaj.

 

Pierwsze kroki w kierunku opracowania struktury kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) dla europejskiego sektora efektywności energetycznej

Po przeprowadzeniu analizy potrzeb sektora efektywności energetycznej we wszystkich krajach partnerskich projekt EFFIVET działa teraz w zakresie wspólnego programu nauczania zawodu Menedżer ds. efektywności energetycznej. Wkrótce zostanie on zatwierdzony przez międzynarodową sieć ekspertów. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć tutaj.

----------------------

 

Artykuł wstępny

Obecnie projekt GreenPoint jest w zaawansowanym stadium realizacji. Powstały już główne produkty projektu: szkolenie internetowe GreenPoint oraz zestaw narzędzi do niego, dlatego partner projektu koncentruje się teraz na ich maksymalnym rozpowszechnieniu pośród małych i średnich przedsiębiorstw z branży metalowej i motoryzacyjnej.  Szkolenie zostało z powodzeniem przetestowane przez ponad 150 pracowników. Obecnie partnerzy są w trakcie oceny jego pozytywnego oddziaływania na firmy, które zgodziły się na udział w inicjatywie GreenPoint.

GreenPoint to szkolenia w zakresie ochrony środowiska oparte na e-learningu, wykorzystujące rozwiązania interaktywne i przyjazne dla użytkownika, a mające na celu nauczanie umiejętności potrzebnych w ramach zakresu tematycznego inicjatywy. Dostęp do szkoleń GreenPoint można łatwo uzyskać za pomocą komputera tutaj! Projekt oferuje również zestaw zasobów służących wsparciu GP w zakresie zadań szkoleniowca w codziennej pracy i kontynuacji działań na rzecz wydajności małych i średnich przedsiębiorstw. Można go obecnie pobrać z naszej strony internetowej. Uczestnictwo w szkoleniach GreenPoint potwierdza wydanie indywidualnego certyfikatu oraz znaku „Firma GreenPoint” dla małego lub średniego przedsiębiorstwa wdrażającego praktyki związane z ochroną środowiska. Więcej informacji można uzyskać poprzezkontakt z nami!

Postępy i działania projektowe

Pierwsze wyniki szkolenia pilotażowego GreenPoint.

Pierwsze szkolenie pilotażowe w ramach projektu GreenPoint w krajach uczestniczących dało dobre wyniki i przyniosło postęp w zakresie pozyskania wiedzy. Większość uczestników szkolenia znacznie podniosła swoje kompetencje w obszarze zarządzania ochroną środowiska i była zadowolona z kursu. Więcej na ten temat można znaleźć tutaj.

Pobierz zestaw narzędzi projektu GreenPoint!

Zestaw narzędzi GreenPoint jest teraz dostępny do pobrania wraz ze wszelkimi materiałami szkoleniowymi poprzez następujące łącze:

Spotkanie partnerów projektu GreenPoint w Newcastle.

W dniach 13-14 maja w Newcastle odbyło się spotkanie partnerów projektu GreenPoint, mające na celu omówienie postępów w realizacji projektu. Obecnie projekt GreenPoint jest w zaawansowanym stadium realizacji, a partnerzy wykorzystali to spotkanie do omówienia wyników szkolenia pilotażowego oraz działań związanych z wdrożeniem inicjatywy. Przeczytaj cały artykuł tutaj.

Czy przeczytałeś już raport z postępów?

 Raport z postępów w projekcie GreenPoint został przedłożony Komisji Europejskiej w październiku 2012 roku i uzyskał pozytywną ocenę przedstawicieli agencji EACEA. Ogólnodostępną część niniejszego raportu można teraz pobrać tutaj.

Działania powiązane 

Uznanie kompetencji w sektorze energii odnawialnej:

 Celem projektu RENEWED SKILLS jest znalezienie narzędzi uznania kompetencji nieformalnych i pozaformalnych pracowników nisko i średnio wykwalifikowanych w branży energii odnawialnej.  Drugi newsletter projektu znajduje się na naszej stronie internetowej.

Pierwsze kroki w kierunku opracowania struktury kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) dla europejskiego sektora efektywności energetycznej:

Po przeprowadzeniu analizy potrzeb sektora efektywności energetycznej we wszystkich krajach partnerskich projekt EFFIVET działa teraz w zakresie wspólnego programu nauczania zawodu Menedżer ds. efektywności energetycznej. Wkrótce zostanie on zatwierdzony przez międzynarodową sieć ekspertów. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na jego stronie internetowej.

------------------------ 

Artykuł wstępny

Zespół GreenPoint życzy, aby rok 2014 był rokiem przyjaznym środowisku naturalnemu!

W roku 2013 nasze konsorcjum pracowało nad projektem standardu kwalifikacji odpowiadającego na potrzeby szkoleniowe zidentyfikowane w branży metalowej i motoryzacyjnej w celu utworzenia stanowiska typu GreenPoint zajmowanego przez pracownika potrafiącego zarządzać kwestiami związanymi ze środowiskiem naturalnym w małych i średnich przedsiębiorstwach. Na podstawie tego standardu kwalifikacji powstało szkolenie GreenPoint złożone z kursu szkoleniowego oraz pakietu narzędzi, dzięki któremu pracownicy mogą zdobyć nowe umiejętności związane z ochroną środowiska. Obecnie szkolenie jest dostępne w wersji online i zostanie zbadane pod kątem utworzenia wersji ostatecznej do wdrożenia w firmie. Zaprosiliśmy również wszystkich zainteresowanych pracowników, trenerów i interesariuszy do kontaktu z innymi partnerami projektu w celu pozyskania informacji na temat niniejszego programu szkoleniowego oraz zarejestrowania się jako uczestnik szkolenia pilotażowego. Standardowo zapraszamy do podzielenia się opinią i uwagami na temat projektu poprzez wizytę na stronie internetowej: www.greenpointonline.eu lub kontakt pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .


Postępy i działania projektowe 


Kurs GreenPoint dostępny online w postaci szkolenia pilotażowego!

Po kilku miesiącach intensywnej pracy partnerzy opracowali treść kursu GreenPoint opartego na standardzie kwalifikacji już opublikowanym na stronie internetowej projektu. Szkolenie to składa się z najistotniejszych elementów, które pracownicy branży metalowej i motoryzacyjnej powinni znać, aby prawidłowo zarządzać kwestiami ochrony środowiska w pracy. Więcej na ten temat można znaleźć tutaj

Spotkanie partnerstwa w Heidelbergu

Partnerzy projektu GreenPoint spotkają się w Heidelbergu w dniach 12-13 grudnia. Gospodarzem spotkania będzie niemiecki partner projektu, bfw, a będzie ono dotyczyło analizy postępów w projekcie oraz trwającego szkolenia pilotażowego. Więcej na ten temat można znaleźć tutaj.

Szkolenie pilotażowe w Wielkiej Brytanii

Brytyjskie organizacje branży metalowej i motoryzacyjnej już wypróbowały szkolenie GreenPoint. CAV Aerospace to firma produkująca komponenty dla przemysłu kosmicznego, która prowadzi precyzyjne działania inżynieryjne. Chris Carr, menedżer ds. kontroli jakości w firmie CAV Aerospace, który wysłał na kurs GreenPoint trzech operatorów, mówi: „Nasza organizacja pracuje według normy ISO 14001 z zakresu zarządzania środowiskiem, dlatego ciągłe ulepszanie systemów zarządzania środowiskiem stanowi dla nas nieustanne wyzwanie. Dzięki kursowi GreenPoint mamy możliwość rozwinięcia środowiskowego programu szkoleniowego i pokazania naszym pracownikom, w jaki sposób ich wybory wpływają na działania środowiskowe firmy.” Więcej na ten temat można znaleźć tutaj.

Szkolenie pilotażowe w Niemczech

Pod koniec listopada w Niemczech odbył się pierwszy kurs GreenPoint w zakresie świadomości środowiskowej w branży metalowej w Niemczech. Jednodniową sesję prowadzoną przez dwóch trenerów z Centrum Szkoleniowego Przemysłu Metalowego firmy bfw Wetzlar ukończyło dziesięciu uczestników. Informacje zwrotne były pozytywne – większość uczestników potwierdziło, że wiele się nauczyli na temat działania i pracy w sposób bardziej przyjazny środowisku. Więcej na ten temat można znaleźć tutaj.

Działania powiązane 

Projekt e-SKILL: umiejętności związane z ochroną środowiska w branży budowlanej

Niniejszy projekt, którego firma Equipo Humano była partnerem, dobiegł końca. We wrześniu w Warszawie odbyła się konferencja końcowa, która stanowiła okazję do przypomnienia znaczenia budownictwa przyjaznego środowisku oraz uznawania kwalifikacji budowlanych w całej Europie. Partner projektu miał okazję do przedstawienia kursu e-SKILL w wersji online, zestawu treści szkoleniowych i filmów wideo dotyczących budownictwa przyjaznego środowisku przeznaczonego dla pracowników niskowykwalifikowanych. Więcej na ten temat można znaleźć tutaj.

Projekt ABClean: oczyszczanie Unii Europejskiej z azbestu

Celem projektu „LearningMentor” było opracowanie kwalifikacji dla mentorów uczenia się stanowiących osoby do kontaktu w firmie w zakresie kwestii dotyczących edukacji zawodowej. Jako integralna część firmy rozumieją oni w pełni wymagania i warunki związane z pracą. Więcej na ten temat można znaleźć tutaj.

Projekt Guidance Dialogue

Celem projektu RENEWED SKILLS jest znalezienie narzędzi uznania kompetencji nieformalnych i pozaformalnych pracowników o niskich i średnich kwalifikacjach w branży energetyki odnawialnej. Więcej na ten temat można znaleźć tutaj.

 ----------------------

Artykuł wstępny

Europejski przemysł powłok metalowych jest przedmiotem presji w zakresie wdrażania coraz surowszych przepisów ochrony środowiska i spełniania wymagań klientów w przedmiocie środków kontroli ochrony środowiska. Europejska branża metalowa to ponad 400 tysięcy firm, których wpływ na środowisko naturalne jest znaczny. Jednak większość z nich to małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), nie zawsze posiadające odpowiednie środki, aby zatrudnić pracowników, których kompetencje pozwalają na reakcję na nowe wymagania środowiskowe. Brak tych umiejętności utrudnia zrównoważony rozwój firmy w sektorze metalowym. Celem inicjatywy GreenPoint jest pokonanie tej przeszkody w zrównoważonym rozwoju firmy poprzez ofertę w pełni finansowanego szkolenia z zakresu ochrony środowiska dla pracowników branży metalowej. Zespół projektu GreenPoint opracowuje internetowy kurs szkoleniowy z zakresu ochrony środowiska, dostosowany do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw z branży metalowej oraz motoryzacyjnej. Kurs ten umożliwi pracownikom sektora metalowego zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą im na promocję zapobiegania zanieczyszczeniom oraz innowacji środowiskowych w miejscu pracy. Od momentu rozpoczęcia projektu GreenPoint w roku 2012 przeprowadzono analizę potrzeb, aby ustalić wymogi szkolenia środowiskowego dla branży metalowej i motoryzacyjnej. Wzięło w niej udział 160 pracowników branży metalowej, umożliwiając tym samym dokładne zrozumienie potrzeb szkoleniowych tego sektora. Wyniki badania wykorzystano do sformułowania Standardu Kwalifikacji GreenPoint, odpowiadającego treści internetowego kursu szkoleniowego GreenPoint. Poprzez ten newsletter pragniemy dzielić się z czytelnikami postępami w realizacji projektu. Zapraszamy również do dzielenia się opiniami i uwagami dotyczącymi projektu na naszej stronie internetowej: www.greenpointonline.eu lub do napisania do nas na adres   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Postępy i działania projektowe

Raport dotyczący oceny potrzeb szkoleniowych w branży metalowej

Pracownik typu GreenPoint realizuje zadania zawodowe w miejscu pracy zgodnie z procedurami ochrony środowiska przyjętymi w przedsiębiorstwie. Pracownik typu GreenPoint wykonuje swoje zadania zawodowe, dodatkowo poświęcając część czasu pracy na działania związane z ochroną środowiska w przedsiębiorstwie. Tutaj here można przeczytać więcej na ten temat i pobrać raport.

Spotkanie partnerskie w Radomiu

Drugie spotkanie partnerów projektu GreenPoint odbyło się w dniach 6-7 czerwca 2013 roku w Radomiu. Podczas spotkania FEMEVAL przedstawił wyniki ankiety dotyczącej potrzeb szkoleniowych związanych z ochroną środowiska w branży metalowej i motoryzacyjnej. Ankieta obejmowała 160 firm z pięciu krajów uczestniczących. Dokonano również przeglądu badania porównawczego dotyczącego przepisów środowiskowych obowiązujących w każdym kraju uczestniczącym. Więcej na ten temat: here.

Akademia Ochrony Środowiska oferuje internetowy kurs szkoleniowy GreenPoint pracownikom firmy Nissan w Wielkiej Brytanii

Obecnie Akademia Ochrony Środowiska szkoli Audytorów Środowiskowych w zakładzie Nissana. Zaproponowała ona pracownikom internetowy kurs świadomości środowiskowej GreenPoint finansowany z programu Uczenie się przez całe życie jako część działań w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego. Więcej na ten temat: here.

Działania powiązane

Projekt e-SKILL: umiejętności środowiskowe w branży budowlanej

Projekt ten, któremu partneruje Equipo Humano, jest w zaawansowanym stadium realizacji. Pozwala on pracownikom branży budowlanej na zdobycie nowych umiejętności związanych ze środowiskiem naturalnym oraz na uznanie ich kwalifikacji w całej Europie. Więcej informacji o tym projekcie można znaleźć na stronie internetowej here.

Projekt Learning Mentor: wiedza o kształceniu zawodowym dla mentorów nauki

Celem projektu „Learning Mentor” było opracowanie kwalifikacji dla mentorów nauki, stanowiących osoby kontaktowe w firmie w zakresie pytań dotyczących kształcenia zawodowego. Stanowią oni integralną część przedsiębiorstwa, zatem w pełni rozumieją wymagania i warunki związane z pracą. Więcej informacji o tym projekcie można znaleźć na stronie internetowej  http://www.learningmentor.eu/.

Projekt Guidance Dialogue

Celem projektu „Guidance Dialogue” było opracowanie wytycznych do procesu doradztwa edukacyjnego oraz przyczynienie się do poprawy relacji między sektorami edukacji, szczególnie kształceniem zawodowym i uzupełniającym. Proces doradztwa należy organizować w sposób zorientowany na przedmiot, neutralny i niezależny od jego dostawcy. Więcej informacji o tym projekcie można znaleźć na stronie internetowej here.

Download attachments:

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

STAY CONNECTED