image5

Partnerstow

FEMEVAL

FEMEVAL, Federacja Pracodawców Sektora Metalowego w Walencji jest organizacją non-profit, która reprezentuje firmy sektora metalowo-mechanicznego z regionu Walencji. Sektor reprezentuje 12.9% PKB i zatrudnia około 220 000 ludzi w Regionie Walencji. Obecnie FEMEVAL tworzy ponad 4 000 firm, przy czym większość z nich to są małe i średnie firmy z branży metalowej sektora handlu i usług. FEMEVAL przedstawia pomysły, broni interesów i reprezentuje interesy swoich zrzeszonych firm w kontaktach z sektorem publicznym, partnerami społecznymi i innymi agendami i instytucjami. Posiada również Ośrodek Szkoleniowy o pow. ponad 400 m2  z 11 salami, włączając w to salę-warsztat w pełni wyposażoną do prowadzenia zajęć w zakresie reperacji pojazdów.

Osoby do kontaktu: Marcel Cervero / Maria José Lladró

Emails: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

FEH

FEH

Grupo Equipo Humano  jest organizacją oferującą rozwiązania w zakresie zasobów ludzkich wszelkim firmom lub organizacjom, publicznym lub prywatnym, realizując projekty związane z rozwojem ludzi, którzy są członkami firm, instytucji i społeczeństwa jako takiego. Działalność Equipo Humano zaczęła ulegać dywersyfikacji poza samą pracą konsultacyjną i na początku roku 2010, w ramach działań związanych z odpowiedzialnością społeczną powstała Fundación Equipo Humano. Ta jednostka non-profit zajmuje się zwłaszcza tymi działaniami społecznymi, które są nastawione na poprawę umiejętności pracowników poprzez zarządzanie i oferowanie szkoleń i promowanie ponownego wejścia na rynek pracy.

Osoby do kontaktu: Cecile Sauvage

Email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

EA

Akademia Ochrony Środowiska jest ośrodkiem doskonalenia dla kursów szkoleniowych i usług konsultacyjnych. Jesteśmy multi-dyscyplinarną firmą szkoleniową i doradczą – oferującą wsparcie w wielu dziedzinach, m.in. ochrony środowiska, jakości, zdrowia i bezpieczeństwa i w wielu innych specjalnościach.  Działamy w Zjednoczonym Królestwie i na skalę międzynarodową. Akademię utworzono aby pomagać sektorowi przemysłowemu, handlowemu i oświatowemu a nasze główne usługi i produkty mają na celu zaspokoić rosnące żądania zmieniającego się środowiska.  Przy rosnącym nacisku ze strony legislacji i bardzo realnym wpływie zmiany klimaty, istnieje popyt ze strony pracodawców na dobrze wykwalifikowanych, posiadających określoną wiedzę pracowników, którzy byliby w stanie sprostać tym wyzwaniom.

Akademia Ochrony Środowiska może pomóc klientom opracować Systemy Zarządzania Środowiskowego, które mają na celu pozwolić uzyskać certyfikację w/g międzynarodowych standardów, takich jak ISO 14001 czy Europejski System Eko-Zarządzania i Audytu (EMAS) lub certyfikację w takich systemach jak BS 8555. Oferujemy również wsparcie przy wdrożeniu Systemów Zarządzania Energią (BS EN 16001, ISO 5001), Systemów Zarządzania Jakością (ISO 9001), Systemów Zarządzania Zdrowiem i Bezpieczeństwem (OHSAS 18001)  oraz przy integrowaniu tych systemów.

Oferujemy również wsparcie w wielu specjalistycznych dziedzinach, w tym: Kampanie Komunikacyjne na temat Ochrony Środowiska, Nagroda dla Inwestujących w Ludzi, Strategie Minimalizacji Ilości Odpadów, Ocena Wpływu na Środowisko, szkolenie (mentorzy) dla BREEAM (brytyjski system certyfikacji obiektów budowlanych), itp. Akademia ma aprobatę IEMA jako Organizator Szkoleń. Kiedy jest taka potrzeba, nasze kursy szkoleniowe są oferowane na poziomie standardów krajowych. Są one wysoko oceniane i określane przez cały szereg organów zewnętrznych jako najlepsza praktyka. Inspektorat ds. Uczenia się Dorosłych (Ofsted) ocenił nasze kursy szkoleniowe jako wybitne, tym samym plasując nas wśród 10% najlepszych instytucji szkoleniowych w Zjednoczonym Królestwie.

Osoby do kontaktu: Rita Callender / Michelle Campbell-Robson

Emails: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

IteE-PIB

ITeE-PIB jest państwowym instytutem naukowo-badawczym utworzonym w 1986 roku. Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki jest wydzieloną jednostką w strukturze ITeE-PIB, która realizuje prace nad teoretyczną i metodologiczną bazą dla zbudowania wielopoziomowego systemu kształcenia ustawicznego. Ośrodek zajmuje się edukacją dorosłych, projektowaniem standardów kwalifikacji zawodowych, Krajową i Europejska Ramą Kwalifikacji, innowacyjnymi modułowymi programami kształcenia i szkolenia. Ośrodek uczestniczy w budowie europejskich sieci współpracy oraz jest członkiem europejskich stowarzyszeń: EAEA, IGIP, EVBB. Ośrodek współpracuje ze szkołami, uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami. 

Osoby do kontaktu: Katarzyna Skoczylas

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Bfw

Bfw jest jedną z głównych niemieckich instytucji szkolenia zawodowego i obejmuje:

  • 25 oddziałów w całym kraju (reprezentowany w każdym z landów)
  • 280 ośrodków szkolenia zawodowego
  • ok. 70 000 uczestników rocznie
  • ponad 3 miliony uczestników zapisało się od początku istnienia Bfw, t.j. od 1953 roku
  • zarejestrowany zgodnie z ISO 9001:2000

Personel liczy ponad 2 200 osób (trenerów zawodowych, nauczycieli, nauczycieli społecznych, doradców ds. strukturalnych i kwalifikacji, administratorów) pracujących dla Bfw i podległych filii Inab i Weitblick- Personalpartner. Bfw i jego ośrodki szkolenia zawodowego mają silna pozycję w regionach. Regionalne rynki pracy jak również obecne i przyszłe wymagania przedsiębiorstw są analizowane na bieżąco i w ten sposób tworzona jest baza do opracowywania planów szkoleniowych, które są dopasowywane do potrzeb zarówno grup docelowych jak i przedsiębiorstw.

Osoby do kontaktu: Katja Abelein / Clemens Körte

Emails: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

GNFA

GNFA jest organizacją szkolenia zawodowego dla branży usług samochodowych we Francji i została utworzona przez francuskie organizacje zawodowe działające w tym sektorze. Od ponad 30 lat GNFA zajmuje się sprawami podnoszenia umiejętności nie tylko na rzecz firm samochodowych ale wszelkich instytucji mających zintegrowane warsztaty. Zakres proponowanych usług obejmuje potrzeby całej branży dystrybucji samochodów, łącznie z niezależnymi mechanikami samochodowymi, sieciami dystrybucji i konserwacji, osobami zajmującymi się blacharką samochodową, wyspecjalizowanymi firmami samochodowymi, producentami samochodów, producentami oryginalnego sprzętu, itp. Świadczone usługi obejmują każdą możliwą formę działalności poczynając od nowych i używanych pojazdów, poprzez części zamienne, po usługi posprzedażne, itp. i są związane z wszelkimi rodzajami produktów: samochodami osobowymi, furgonetkami, rowerami, itp. 

Osoby do kontaktu: Aude Ollivier Cadoret

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

STAY CONNECTED