image5

Projekt

Obecnie w sektorze METALOWYM w całej Europie jest ponad 400 000 firm, przy czym w większości są to małe i średnie przedsiębiorstwa o ograniczonych zasobach technicznych i ludzkich.

Projekt ten obejmuje następujące pod-sektory:

 • naprawa pojazdów
 • obróbka skrawaniem
 • obróbka powierzchniowa
 • maszynowy

Green Point  zapewni zasoby szkoleniowe małym i średnim przedsiębiorstwom z sektora metalowego, które będą dostępne dla wszystkich osób pracujących w tym sektorze, bez względu na rodzaj pracy czy poziom umiejętności.

 

Inicjatywa Projektu GreenPoint ma na celu stworzenie nowego i kompetentnego programu dotyczącego ochrony środowiska dla sektorametalowego, ze specjalnym naciskiem na małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniajace pracowników o niskich kwalifikacjach aby promować „zieloną kulturę pracy” w sektorze i  zapewnić nowy, wykwalifikowany personel zdolny do zarządzania środowiskowym aspektem firmy. Szkolenie zawodowe będzie kluczowym procesem w zaspokajaniu potrzeb branży poprzez poprawę jej “Zielonych Punktów” ("GreenPoints") (pracowników z wiedzą na temat środowiska).

Korzyści dla przedsiębiorstw biorących udział w projekcie:

 • Standard Kwalifikacji Zawodowych „Menedżer środowiska” (ang. GreenPoint) dla pracowników czterech podsektorów metalowych (obróbka skrawaniem, obróbka powierzchni, warsztaty samochodowe, przemysł maszynowy)
 • Program doskonalenia zawodowego pracowników GreenPoint – opracowany na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych
 • Kurs on-line dedykowany pracownikom zatrudnionych lub wykonujacym zadania dotyczące zagadnień ochrony środowiska
 • Certyfikat GreenPoint  dla pracowników którzy ukończyli kurs on-line
 • Narzędzia wsparcia dla pracowników w celu upowszechniania zdobytej wiedzy (przewodnik GreenPoint, plakaty, broszury informacyjne)
 • Ceryfikat “Przedsiębiorstwo GreenPoint” – wzmacnanie konkurencyjności przedsiebiorstwa
 • GreenPoint Club gdzie członkowie – przedsiębiorstwa będą dzielić się doświadczeniami i otrzymywać uaktualnione informacje dotyczące zarządzania środowiskowego (np. regulacje prawne, źródła zanieczyszczeń środowiska, wymogi, kontrole i opłaty środowiskowe)
 • Zwiększenie zasobów ludzkich przedsiębiorstwa w wykwalifikowaną kadrę z zakresu ochrony środowiska
 • Przedsiębiorstwo GreenPoint jako przykład dobrej praktyki zarządzania środowiskowego

 

Projekt i podjęte w nim działania wpisują się w ogólnoeuropejski nurt działań i inicjatyw Komisji Europejskiej dotyczących „zielonych miejsc pracy”. Podkreślają one potrzebę wsparcia „zielonego myślenia” wśród pracowników (szczególnie MSP) oraz uświadamiania im znaczenia pracy zgodnej
z praktykami przyjaznymi dla środowiska. Zarówno na poziomie krajów członkowskich jak i UE wskazuje się na potrzebę zapewnienia właściwych bodźców zachęcających do podnoszenia kwalifikacji wśród pracowników oraz współpracy sektora edukacji i szkoleń z rynkiem pracy w celu właściwego prognozowania zapotrzebowania na kwalifikacje.

 

W ramach Projektu GreenPoint, sektor metalowy poprawi swoją działalność w zakresie ochrony środowiska. To pomoże w stosowaniu się do regulacji dotyczących ochrony środowiska i strategii formułowanych na szczeblu UE. Projekt pomoże także w  dostosowywaniu się do unijnych inicjatyw dotyczących środowiska i umiejętności (nowe umiejętności dla nowych miejsc pracy) oraz celów Kształcenia Ustawicznego odnośnie podnoszenia kwalifikacji pracowników i mobilności pracowników (ECVET).

Pobierz ulotkę projektu!

Download attachments:

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

STAY CONNECTED